Валютые операции

С 16 ноября 2012 г. в Украине вступили изменения НБУ согласно, которому 50 % выручки в иностранной валюте по ВЭД-договарам при зачислении на распределительный счет автоматически продается банком по межбанковскому курсу и сумма выручки от продажи этой валюты зачисляет на счет в национальной валюте, а остаток выручки поступает на валютный счет. То есть субъекту предпринимательской деятельности остается 50% валюты от выручки.

Постановление НБУ от 16.11.2012 г.№ 475 «Об изменении сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и введению обязательной продажи поступлений в иностранной валюте»

4. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі – вимога щодо обов’язкового продажу)

Изменен сроки расчетов по экспортно-импортным операциям до 90 дней. Ранее срок был установлен до 180 дней. При не соблюдение данных условий по внешне экономическим договорам, налоговая может начислять 0,3% пеня за каждый день просрочки.

3. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

А также изменен порядок зачисления инвалюты физическим лицам, если сумма поступлений будет превышать 150 000 грн. в иностранной валюте, то банки будут реализовать 50 % валюты, как и у субъектов предпринимательской деятельности.

Письмо НБУ от 05.12.2012 г. № 29-209/12263

Уповноважені банки терміново мають інформувати клієнтів-фізичних осіб про зміни в нормативно-правових актах Національного банку України, що регулюють порядок здійснення переказів в іноземній валюті, зокрема в частині введення норми щодо продажу надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень за місяць.

У разі, якщо фізична особа-отримувач переказу має в уповноваженому банку рахунок в іноземній валюті і була ідентифікована банком, уповноважений банк, для зарахування гривневого еквіваленту від продажу надходжень в іноземній валюті, відкриває такій особі поточний рахунок у гривнях.

Добавить комментарий