Образец заполнения отчета в фонд несчастного случая

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (12 голосов, средний: 2,50 из 5)

Загрузка...Образец заполнения приложения 5 в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Данное приложение сдается раз в год до 25 числа следующего за прошедший год. За 2012 год сдается до 24 января 2013 включительно.
Заполняется приложение 5 организациями и частными предпринимателями у которых есть наемные работники, а также все те, кто стоит на учете в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Порядок заполнения приложение довольно прост, вверху заполняем реквизиты и название организации. В табличной форме в первой колонке указуется коды экономической деятельности КВЭД ДК 009:2010 (старые КВЄД ДК 009:2005 уже не действуют в 2013 году), во второй графе полное названия кодов экономической деятельности. В 3 графе указуем среднештатную численность работников за год отдельно по каждому виду деятельности. В графе 4 рассчитуем в процентом соотношении от общей численности  процент занятости работников на каждый вид деятельности. В графе 5 указует объем реализованной готовой продукции за прошедший год. Если Вы работали по несколько видов деятельности, то необходимо разспределить по каждому так, чтобы итоговая сумма была равна общей сумме реализованной  продукции  за прошлый год. (Смотр. пример ниже)

Пример приложен ниже.

Додаток 5

до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)

 

Ідентифікаційний код юридичної особи _________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)_______1234567890_______________________

 

Реєстраційний номер платника єдиного внеску_11-26755_

 

_________Сидоров Петро Петрович___________________

(повне найменування підприємства, установи, організації – для юридичних осіб; прізвище, ім′я, по батькові – для фізичних осіб)

 

Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за 2012 рік*

 

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Найменування виду економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників,
осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників,
%

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу),
тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг),
%

1

2

3

4

5

6

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 2  67 150,2 72,3
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 1  33 57,5 27,7
УСЬОГО:

3

100%

207,7

100%

____________
* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010  «Класифікація видів економічної діяльності».

 

Керівник ____________ ___Сидоров П.П.__________
(підпис)            (прізвище та ініціали)

М. П. Головний бухгалтер _б/б__   ________________    «__» ______ 20_ р.                                                          (підпис)  (прізвище та ініціали)

Прийняв звіт

__________   ____________________   «___» ____________ 20__ р.

(підпис)         (прізвище та ініціали)

Если есть вопросы обращайтесь. Также Вы можете обратиться к профессиональному специалисту за комплексом бухгалтерских услуг.

Запись опубликована в рубрике Статьи с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

9 комментариев на «Образец заполнения отчета в фонд несчастного случая»

Добавить комментарий