Фонды социального страхования

ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В СВЯЗИ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (постанова Фонда від 16.11.2011 р. № 56)
Звіт страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
Заява-розрахунок до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (постанова ФСС з ТВП від 22.12.2010 № 26)
Заява про взяття на облік для юридичних осіб (додаток 1)
Заява про взяття на облік для фізичних осіб (додаток 2)
ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Звіт про прийнятих працівників (форма №5-ПН) (затверджено наказом Мінсоцполітики від 14.07.2011 р. №279)
Трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (із змінами внесеними наказом Мінпраці від 14.10.2010 р. N 320)
ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (Додаток 5 до постанови Фонду від 21.09.2012 р. № 32)
Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску (Додаток 3 до постанови Фонду від 21.09.2012 р. № 32)
ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів
Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску (Додаток 3 до постанови Фонду від 21.09.2012 р. № 32)